Парабола

Од Православна-енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Парабола се нарекува кратките метафорични и поучни раскази со кои Господ Исус Христос се обраќа кон народот и апостолите.

Новозаветни параболи

Парабола Евангелие
За сејачот Мт. 13,3-23; Мк. 4,3-8; Мк. 4,14-20; Лк. 8,5-8; Лк. 8,11-15
За доброто семе и каколот Мт. 13,24-30; Мт. 13,36-43
За семето синапово Мт. 13,31-32
За квасот Мт. 13,33
За драгоценоста, сокриена во нива Мт. 13,44
За трговецот кој бара убави бисери Мт. 13,45-46
За мрежата што се фрла во морето Мт. 13,47-50
За немилосрдниот должник Мт. 18,23-35
За работниците во виноградот Мт. 20,1-16
За двајцата синови Мт. 21,28-31
За лошите лозари Мт. 21,33-41; Мк. 12,1-9; Лк. 20,9-16
За благоразумниот слуга Мт. 24,45-51
За десетте девици Мт. 25,1-13
За талантите Мт. 25,14-30 Лк. 19,11-28
За посеаното семе кое никој не знае како никнува и расте Мк. 4,26-29
За двајцата должници Лк. 7,41-43
За добриот самарјанин Лк. 10,25-37
За човекот кој на полноќ бара леб од својот пријател Лк. 11,5-8
За богатиот младич Лк. 12,16-21
За неплодната смоква Лк. 13,6-9
За свадбената вечера Мт. 22,1-14; Лк. 14,16-24
За заблудената овца Мт. 18,12-14; Лк. 15,3-7
За загубената драхма Лк. 15,8-10
За блудниот син Лк. 15,11-32
За неверниот домаќин Лк. 16,1-9
За Лазар и богатиот Лк. 16,19-31
За слугата вратен од поле Лк. 17,7-10
За неправедниот судија Лк. 18,1-8
За митарот и фарисејот Лк. 18,9-14
За десетте мини Лк. 19,11-27
За смоквата и сите дрвја Мт. 24,32-35; Мк. 13,28-31; Лк. 21,29-31
За добриот пастир и наемниците Јн. 10,1-16

Симболични раскази

Покрај параболите, во Новиот Завет се познати и неколку симболични раскази кои ги изговорил Христос.

  • за благоразумниот човек кој изградил дом на камен, и неразумниот човек кој си изградил дом на песок (Мт. 7,24-27, Лк. 6,47-49),
  • за старите облеки и старите мевови (Мт. 9,16-17, Лк. 5,36-39)
  • за младоженецот и сватовите (Мт. 9,15).
  • за двајцата слепи (Лк. 6,39-40), посочено и во разобличувањето на книжниците и фарисеите (Мт. 15,14)
  • за куќата на силниот човек (Мт. 12,29)
  • за овцата, падната во јама (Мт. 12,11-12)
  • за домаќинот и крадецот (Мф. 24,43)
  • за децата (Лк. 7,32)
  • за поделените царства, градови и домови (Мт. 12,25)
  • за малите птици (Мт. 10,29-31)

Надворешни врски