Доделувања

Прејди на: содржини, барај

Ова е список на доделувања, секое со своите права. Корисниците можат да овластуваат извршници што ќе ги користат сметки, но со ограничувања во дозволите што им се доделени. Покрај ова, извршникот што делува во име на корисникот е ограничен на нештата на кои има права самиот корисник. Може да најдете уште информации за поединечните права.

ДоделувањеПрава
Основни права (basic)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Бришење од опслужувачки меѓусклад на страницата без барање потврда за тоа (purge)
 • Заобиколување на IP блокирања, авто-блокирања и блокирања на IP рангови (ipblock-exempt)
 • Изведување на дејства кои повикуваат сликичка без да одат преку нејзиниот систем (skipcaptcha)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Преглед на одбележаните патролирања на скорешните промени (patrolmarks)
 • Ситните уредувања да не поттикнуваат потсетник за нова порака (nominornewtalk)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Читање страници (read)
Високообемно уредување (highvolume)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Третиран како автоматски процес (bot)
Менување постоечки страници (editpage)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување страници (edit)
Уредување на заштитени страници (editprotected)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување страници (edit)
Уредување на вашиот кориснички CSS/JavaScript (editmycssjs)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на сопствени кориснички каскадни стилски податотеки (CSS) (editmyusercss)
 • Уредување на сопствени кориснички податотеки со JavaScript (editmyuserjs)
 • Уредување страници (edit)
Уредување на вашите кориснички нагодувања (editmyoptions)
 • Уредување на вашите нагодувања (editmyoptions)
Измена на именскиот простор „МедијаВики“ и кориснички CSS/JavaScript (editinterface)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на CSS податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JS податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на кориснички посредник (editinterface)
 • Уредување страници (edit)
Создавање, уредување и преместување страници (createeditmovepage)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основна корисничка страница (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Преместување страници (move)
 • Создавање на страници (кои не се страници за разговор) (createpage)
 • Создавање на страници за разговор (createtalk)
 • Уредување страници (edit)
Подигање нови податотеки (uploadfile)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Преснимување на постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
Подигање, замена и преместување на податотеки (uploadeditmovefile)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Преместување на податотеки (movefile)
 • Преснимување на постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
Патрола на промени во страници (patrol)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
Отповикување на промени во страници (rollback)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
Блокирање и одблокирање корисници (blockusers)
 • Оневозможување корисници да праќаат е-пошта (blockemail)
 • Оневозможување на останати корисници да уредуваат (block)
Преглед на избришани податотеки и страници (viewdeleted)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на записи во историја на бришења, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
Погл. ограничени дневнички ставки (viewrestrictedlogs)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
Бришење страници, преработки и дневнички записи (delete)
 • Бришење и враќање на конкретни преработки на страници (deleterevision)
 • Бришење и враќање на конкретни ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење страници (delete)
 • Бришење страници со долга историја (bigdelete)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на записи во историја на бришења, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Уредување страници (edit)
Заштита на незаштитени страници (protect)
 • Додавате и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Менување на степени на заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Уредување страници (edit)
Преглед на вашите набљудувања (viewmywatchlist)
 • Преглед на вашиот список на набљудувања (viewmywatchlist)
Уредување на вашите набљудувани (editmywatchlist)
 • Уредување на вашите набљудувани. Извесни дејства сепак ќе ставаат страници во нив и без да го имате ова право. (editmywatchlist)
Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
Правење сметки (createaccount)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
Пристап до лични информации (privateinfo)
 • Преглед на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (viewmyprivateinfo)