Разлика помеѓу преработките на „Парабола“

Од Православна-енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
(Симболични раскази)
Ред 1: Ред 1:
{{никулец}}
 
 
 
'''Парабола''' се нарекува кратките метафорични и поучни раскази со кои [[Господ Исус Христос]] се обраќа кон народот и [[апостол]]ите.
 
'''Парабола''' се нарекува кратките метафорични и поучни раскази со кои [[Господ Исус Христос]] се обраќа кон народот и [[апостол]]ите.
  
Ред 10: Ред 8:
 
|-
 
|-
 
| За сејачот
 
| За сејачот
| Мт. 13:3-23; Мк. 4:3-8; Мк. 4:14-20; Лк. 8:5-8; Лк. 8:11-15
+
| Мт. 13,3-23; Мк. 4,3-8; Мк. 4,14-20; Лк. 8,5-8; Лк. 8,11-15
 
|-
 
|-
 
| За доброто семе и каколот
 
| За доброто семе и каколот
| Мт. 13:24-30; Мт. 13:36-43
+
| Мт. 13,24-30; Мт. 13,36-43
 
|-
 
|-
 
| За семето синапово
 
| За семето синапово
| Мт. 13:31-32
+
| Мт. 13,31-32
 
|-
 
|-
 
| За квасот
 
| За квасот
| Мт. 13:33
+
| Мт. 13,33
 
|-
 
|-
 
| За драгоценоста, сокриена во нива
 
| За драгоценоста, сокриена во нива
| Мт. 13:44
+
| Мт. 13,44
 
|-
 
|-
 
| За трговецот кој бара убави бисери
 
| За трговецот кој бара убави бисери
| Мт. 13:45-46
+
| Мт. 13,45-46
 
|-
 
|-
 
| За мрежата што се фрла во морето
 
| За мрежата што се фрла во морето
| Мт. 13:47-50
+
| Мт. 13,47-50
 
|-
 
|-
 
| За немилосрдниот должник
 
| За немилосрдниот должник
| Мт. 18:23-35
+
| Мт. 18,23-35
 
|-
 
|-
 
| За работниците во виноградот
 
| За работниците во виноградот
| Мт. 20:1-16
+
| Мт. 20,1-16
 
|-
 
|-
 
| За двајцата синови
 
| За двајцата синови
| Мт. 21:28-31
+
| Мт. 21,28-31
 
|-
 
|-
 
| За лошите лозари
 
| За лошите лозари
| Мт. 21:33-41; Мк. 12:1-9; Лк. 20:9-16
+
| Мт. 21,33-41; Мк. 12,1-9; Лк. 20,9-16
 
|-
 
|-
 
| За благоразумниот слуга
 
| За благоразумниот слуга
| Мт. 24:45-51
+
| Мт. 24,45-51
 
|-
 
|-
 
| За десетте девици
 
| За десетте девици
| Мт. 25:1-13
+
| Мт. 25,1-13
 
|-
 
|-
 
| За талантите
 
| За талантите
| Мт. 25:14-30 Лк. 19:11-28
+
| Мт. 25,14-30 Лк. 19,11-28
 
|-
 
|-
 
| За посеаното семе кое никој не знае како никнува и расте
 
| За посеаното семе кое никој не знае како никнува и расте
| Мк. 4:26-29
+
| Мк. 4,26-29
 
|-
 
|-
 
| За двајцата должници
 
| За двајцата должници
| Лк. 7:41-43
+
| Лк. 7,41-43
 
|-
 
|-
 
| За добриот самарјанин
 
| За добриот самарјанин
| Лк. 10:25-37
+
| Лк. 10,25-37
 
|-  
 
|-  
 
| За човекот кој на полноќ бара леб од својот пријател
 
| За човекот кој на полноќ бара леб од својот пријател
| Лк. 11:5-8
+
| Лк. 11,5-8
 
|-
 
|-
 
| За богатиот младич
 
| За богатиот младич
| Лк. 12:16-21
+
| Лк. 12,16-21
 
|-  
 
|-  
 
| За неплодната смоква
 
| За неплодната смоква
| Лк. 13:6-9
+
| Лк. 13,6-9
 
|-
 
|-
 
| За свадбената вечера
 
| За свадбената вечера
| Мт. 22:1-14; Лк. 14:16-24
+
| Мт. 22,1-14; Лк. 14,16-24
 
|-
 
|-
 
| За заблудената овца
 
| За заблудената овца
| Мт. 18:12-14; Лк. 15:3-7
+
| Мт. 18,12-14; Лк. 15,3-7
 
|-
 
|-
 
| За загубената драхма
 
| За загубената драхма
| Лк. 15:8-10
+
| Лк. 15,8-10
 
|-
 
|-
 
| За блудниот син
 
| За блудниот син
| Лк. 15:11-32
+
| Лк. 15,11-32
 
|-
 
|-
 
| За неверниот домаќин
 
| За неверниот домаќин
| Лк. 16:1-9
+
| Лк. 16,1-9
 
|-
 
|-
 
| За Лазар и богатиот
 
| За Лазар и богатиот
| Лк. 16:19-31
+
| Лк. 16,19-31
 
|-
 
|-
 
| За слугата вратен од поле
 
| За слугата вратен од поле
| Лк. 17:7-10
+
| Лк. 17,7-10
 
|-
 
|-
 
| За неправедниот судија
 
| За неправедниот судија
| Лк. 18:1-8
+
| Лк. 18,1-8
 
|-
 
|-
 
| За митарот и фарисејот
 
| За митарот и фарисејот
| Лк. 18:9-14
+
| Лк. 18,9-14
 
|-  
 
|-  
 
| За десетте мини
 
| За десетте мини
| Лк. 19:11-27
+
| Лк. 19,11-27
 
|-
 
|-
 
| За смоквата и сите дрвја
 
| За смоквата и сите дрвја
| Мт. 24:32-35; Мк. 13:28-31; Лк. 21:29-31
+
| Мт. 24,32-35; Мк. 13,28-31; Лк. 21,29-31
 
|-
 
|-
 
| За добриот пастир и наемниците
 
| За добриот пастир и наемниците
| Јн. 10:1-16
+
| Јн. 10,1-16
 
|}
 
|}
  
Ред 116: Ред 114:
 
* за куќата на силниот човек (Мт. 12,29)
 
* за куќата на силниот човек (Мт. 12,29)
 
* за овцата, падната во јама (Мт. 12,11-12)
 
* за овцата, падната во јама (Мт. 12,11-12)
* за домаќинот и крадецот (Мф. 24:43)
+
* за домаќинот и крадецот (Мф. 24,43)
 
* за децата (Лк. 7,32)
 
* за децата (Лк. 7,32)
 
* за поделените царства, градови и домови (Мт. 12,25)
 
* за поделените царства, градови и домови (Мт. 12,25)

Преработка од 09:17, 8 мај 2017

Парабола се нарекува кратките метафорични и поучни раскази со кои Господ Исус Христос се обраќа кон народот и апостолите.

Новозаветни параболи

Парабола Евангелие
За сејачот Мт. 13,3-23; Мк. 4,3-8; Мк. 4,14-20; Лк. 8,5-8; Лк. 8,11-15
За доброто семе и каколот Мт. 13,24-30; Мт. 13,36-43
За семето синапово Мт. 13,31-32
За квасот Мт. 13,33
За драгоценоста, сокриена во нива Мт. 13,44
За трговецот кој бара убави бисери Мт. 13,45-46
За мрежата што се фрла во морето Мт. 13,47-50
За немилосрдниот должник Мт. 18,23-35
За работниците во виноградот Мт. 20,1-16
За двајцата синови Мт. 21,28-31
За лошите лозари Мт. 21,33-41; Мк. 12,1-9; Лк. 20,9-16
За благоразумниот слуга Мт. 24,45-51
За десетте девици Мт. 25,1-13
За талантите Мт. 25,14-30 Лк. 19,11-28
За посеаното семе кое никој не знае како никнува и расте Мк. 4,26-29
За двајцата должници Лк. 7,41-43
За добриот самарјанин Лк. 10,25-37
За човекот кој на полноќ бара леб од својот пријател Лк. 11,5-8
За богатиот младич Лк. 12,16-21
За неплодната смоква Лк. 13,6-9
За свадбената вечера Мт. 22,1-14; Лк. 14,16-24
За заблудената овца Мт. 18,12-14; Лк. 15,3-7
За загубената драхма Лк. 15,8-10
За блудниот син Лк. 15,11-32
За неверниот домаќин Лк. 16,1-9
За Лазар и богатиот Лк. 16,19-31
За слугата вратен од поле Лк. 17,7-10
За неправедниот судија Лк. 18,1-8
За митарот и фарисејот Лк. 18,9-14
За десетте мини Лк. 19,11-27
За смоквата и сите дрвја Мт. 24,32-35; Мк. 13,28-31; Лк. 21,29-31
За добриот пастир и наемниците Јн. 10,1-16

Симболични раскази

Покрај параболите, во Новиот Завет се познати и неколку симболични раскази кои ги изговорил Христос.

  • за благоразумниот човек кој изградил дом на камен, и неразумниот човек кој си изградил дом на песок (Мт. 7,24-27, Лк. 6,47-49),
  • за старите облеки и старите мевови (Мт. 9,16-17, Лк. 5,36-39)
  • за младоженецот и сватовите (Мт. 9,15).
  • за двајцата слепи (Лк. 6,39-40), посочено и во разобличувањето на книжниците и фарисеите (Мт. 15,14)
  • за куќата на силниот човек (Мт. 12,29)
  • за овцата, падната во јама (Мт. 12,11-12)
  • за домаќинот и крадецот (Мф. 24,43)
  • за децата (Лк. 7,32)
  • за поделените царства, градови и домови (Мт. 12,25)
  • за малите птици (Мт. 10,29-31)

Надворешни врски