Отвори го главното мени

Православна-енциклопедија β

Книга Песна над песните

Оваа статија е никулец (односно има потребна од понатамошно уредување и обработка). Помогнете да ја прошириме оваа статија.
Свето Писмо

Серија статии за Светото Писмо

Стар Завет
Битие · Исход · Левит
Броеви · Повторени закони
Исус Навин · Судии Израилеви · Рут
1 Царства · 2 Царства · 3 Царства
4 Царства · 1 Летописи · 2 Летописи
1 Ездра · 2 Ездра · 3 Ездра · Неемија
Товит · Јудита · Естир
1 Макавејска · 2 Макавејска · 3 Макавејска
Псалми · Јов · Изреки · Проповедник
Песна над песните · Мудрост Соломонова
Мудрост Сирахова · Исаија · Јеремија
Плач Јеремиин · Послание Јеремиино
Варух · Језекиил · Даниил · Осија
Јоил · Амос · Авдиј · Јона
Михеј · Наум · Авакум · Софонија
Агеј · Захарија · Малахија

Нов Завет
Евангелие по Матеј · Евангелие по Марко
Евангелие по Лука · Евангелие по Јован
Дела на светите апостоли од св. ап. Лука
Прво соборно послание на св. ап. Петар
Второ соборно послание на св. ап. Петар
Прво соборно послание на св. ап. Јован Богослов
Второ соборно послание на св. Јован Богослов
Трето соборно послание на св. ап. Јован Богослов
Соборно послание на св. ап. Јуда
Послание на св. ап. Павле до Римјаните
Прво послание на св. ап. Павле до Коринтјаните
Второ послание на св. ап. Павле до Коринтјаните
Послание на св. ап. Павле до Галатјаните
Послание на св. ап. Павле до Ефесјаните
Послание на св. ап. Павле до Филипјаните
Послание на св. ап. Павле до Колосјаните
Прво послание на св. ап. Павле до Солунјаните
Второ послание на св. ап. Павле до Солунјаните
Прво послание на св. ап. Павле до Тимотеја
Второ послание на св. ап. Павле до Тимотеја
Послание на св. ап. Павле до Тит
Послание на св. ап. Павле до Филимона
Послание на св. ап. Павле до Евреите
Откровение на св. ап. Јован Богослов

Книгата „Песна над песните“ (или на еврејски שיר השירים, односно Shir ha-Shirim), е книга од Светото Писмо на Стариот Завет. Позната е и под името „Песната на Соломон“ па дури и како „Црковни химни“, второво како резултат на анлискиот скратен вулгата превод Canticum Canticorum, односно „Песна над песните“ на латински. Позната е како Аисма во Септуагинтата, што е, пак, скратено од ῏Αισμα ᾀσμάτων, Aisma aismatôn или "Песна над песните" на грчки.

Песна над песните долго време се претставува како алегорична презентација на односот меѓу Бога и Израилот како жених и невеста. Ова е една од најкратките книги во Библијата, која содржи само 117 стихови.

Наслов

Авторство

Толкување

Надворешни врски